Webradio Flamingo 

    

 

               

Home Nieuws Schema Gastenboek Weblinks Contact Medewerkers

   
   

Voor alle algemene zaken betreffende Webradio Flamingo   kunt u het best mailen naar Anita Devriendt; anita.devriendt@telenet.be

   

Mocht u iets voor ons willen betekenen of graag geļnformeerd worden? anita.devriendt@telenet.be

   
   

Voeg ons toe aan uw vriendenlijst op MSN en chat tijdens live uitzendingen met onze  DJ's. Echt gezellig en u kunt er ten alle tijden uw favorieten plaat aanvragen. msn@webradioflamingo.be 

   

       

Deze site werd opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden overeengekomen met de Belgische auteursrechten vereniging SABAM. De beschermde werken kunnen gratis geconsulteerd worden, met uitsluiting van verdere reproductie en/of openbare mededeling ervan.

 

 

 
Copyright © 2011 www.webradioflamingo.be.